Trịnh Thị Phương Thảo

Cố vấn hội đồng chuyên môn

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong Giáo dục Mầm non tại Mỹ, và hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và cố vấn chuyên môn tại các trường mầm non chất lượng cao tại TP. Hồ Chí Minh, cô hiện là cố vấn các chương trình giảng dạy tại TGB.  

Giới thiệu

Với việc học hỏi và tiếp thu những ưu điểm tích cực từ hệ thống Giáo dục mầm non tại Mỹ, chương trình của TGB do đó có những ưu điểm khác biệt. Kết hợp được hài hòa giữa Phương pháp giáo dục tại Việt Nam và Quốc tế vừa phù hợp với thể lực trẻ em Việt Nam vừa đem đến cơ hội cho trẻ tiếp cận với phương giáo dục hiện đại, phát huy được khả năng của chính bản thân. 

Phương châm trong công tác của cô: 

Dành hết tâm huyết của mình cho giáo dục, cô luôn mong muốn đem lại những giá trị hạnh phúc nhất cho các giáo viên và học sinh. 

Quá trình công tác tại TGB: 

  • Cố vấn hội đồng chuyên môn.