Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Trưởng bộ phận phát triển chương trình mầm non

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, cô đã trải qua các vị trí khác nhau từ giáo viên, quản lý chuyên môn, hiệu trưởng… các trải nghiệm đó đã giúp cô có thêm nhiều cơ hội học hỏi để phát triển chuyên môn.

Giới thiệu

Cô hiện là trưởng bộ phận phát triển chương trình mầm non.

Phương châm trong công tác của cô:

“Giáo dục không phải là rót cho đầy một chiếc bình, mà là khơi lên một ngọn lửa”- Socrates, đó cũng là triết lý mà cô đang hướng đến để xây dựng một chương trình học cho trẻ nhiều trải nghiệm và khơi dậy niềm đam mê học hỏi, tự chủ, sáng tạo trong mỗi đứa trẻ

Quá trình công tác tại TGB:

– Hiệu trưởng CN Wilton.

– Chuyên viên bộ phận phát triển mầm non.

– Trưởng bộ phận phát triển chương trình mầm non.