Ưu đãi tuyển sinh

Cập nhật chương trình ưu đãi tuyển sinh hấp dẫn trong năm học 2022 - 2023

CHƯƠNG TRÌNH: 1 TUẦN TRẢI NGHIỆM CHỈ VỚI 1.000.000 VNĐ
Thời gian áp dụng: 01/03/2022 - 31/03/2022
Điều kiện: 
• Học trải nghiệm 01 tuần  đóng học phí 1.000.000 đồng (phí trải nghiệm bao gồm học phí và phí chăm sóc)
• Không hoàn, không bảo lưu học phí trải nghiệm khi phát sinh ngày học.
• Đối với trường hợp nghỉ dịch, học phí sẽ được bảo lưu theo quy định của nhà trường.
• Thu học phí chính thức theo quy định khi học sinh học xong trải nghiệm.
• Áp dụng cho đối tượng con Cán bộ công nhân viên.
 
CHƯƠNG TRÌNH: MIỄN PHÍ NHẬP HỌC 4.800.000 VNĐ
Thời gian áp dụng: 01/03/2022 - 31/03/2022
Điều kiện: 
• Đóng học phí từ 03 tháng trở lên trong thời gian quy định. (Không áp dụng miễn phí nhập học khi đóng học phí 01 tháng, 02 tháng).
• Chỉ áp dụng bảo lưu chương trình miễn phí nhập học khi Phụ huynh hoàn tất học phí từ 03 tháng trở lên trong thời gian áp dụng chương trình. Thời hạn bảo lưu không quá 06 tháng kể từ ngày đóng học phí chính thức.
• Áp dụng cho đối tượng con Cán bộ công nhân viên.
 
CHƯƠNG TRÌNH “HỌC CÙNG NHAU – PHÍ GIẢM SÂU”
Thời gian áp dụng: 01/03/2022 - 31/03/2022
Điều kiện: 
• Nhập học chính thức trong cùng 1 tháng, cùng chi nhánh.
• Nhập học chính thức trong thời gian quy định.
• Ưu đãi theo nhóm - Nhận học bổng chi tiết như sau:
- Nhóm 2 người: mỗi người 1.500.0000 đồng
- Nhóm từ 3 người: mỗi người 2.500.000 đồng
• Không áp dụng cho đối tượng con Cán bộ công nhân viên.
 
👉 Ba mẹ có thể đăng ký tại đây hoặc gọi Hotline 1900232309 để nhận được tư vấn chi tiết thông tin lớp học, bảng phí cho bé và đăng ký chương trình ưu đãi sớm nhất nhé.

Đăng ký nhập học

Liên hệ với bộ phận tư vấn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết