Bé giỏi giao tiếp

Trẻ học cách quan tâm và yêu thương mọi người, học cách tôn trọng và vui chơi hòa thuận cùng bạn bè. Trẻ được tham gia các hoạt động vui chơi tập thể và học cách tự giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình.

Đăng ký nhập học

Liên hệ với bộ phận tư vấn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết