Phương pháp giảng dạy 1

Trên nền tảng chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo, TGB  chú trọng vào đặc điểm trí thông minh của trẻ trên nền tảng lý luận trí thông minh đa dạng do Tiến sĩ tâm lý giáo dục Howard Gadner trường Đại học Havard (Mỹ) đưa ra năm 1983, cho rằng mỗi đứa trẻ là một thiên tài và có khả năng riêng của chúng.

Theo Tiến sĩ Howard Gadner, trí thông minh là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa. Và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.

Mỗi trẻ sinh ra đã có đầy đủ 8 loại trí thông minh tuy nhiên, sẽ có kiểu thông minh trội hơn trong mỗi trẻ. Trẻ hoàn toàn có thể tỏa sáng đa phương diện để thành công theo cách riêng của mình nếu được vun đắp bằng nền tảng dinh dưỡng hợp lý và phương pháp giáo dục phù hợp.

8 LOẠI HÌNH TRÍ THÔNG MINH

  • Trí thông minh Logic - Toán học
  • Trí thông minh Không gian - Hình ảnh
  • Trí thông minh Vận động
  • Trí thông minh Tương tác - Xã hội
  • Trí thông minh Nội tại
  • Trí thông minh Thiên nhiên
  • Trí thông minh Ngôn ngữ
  • Trí thông minh Âm nhạc

Trên cơ sở đó, chương trình của TGB được thiết kế chương trình phù hợp với sự phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non trong đó chú trọng đến đặc điểm trí thông minh và thiên hướng cá nhân này với các nội dung và các hoạt động hằng ngày tạo hứng thú và phát huy tối đa sự phát triển của trẻ. 

Câu chuyện của chúng tôi

Phương pháp giảng dạy