Lớp Kén Vàng

Ở nhóm tuổi này, trẻ phát triển rõ rệt về nhận thức và kỹ năng và chúng tôi có thể đảm bảo được sự phát triển đó.

THÔNG TIN CHUNG

  • Độ tuổi: Từ 24 đến 36 tháng tuổi
  • Số bé/lớp: 15 trẻ
  • Tỷ lệ bé/giáo viên: 5-1

​ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

Áp dụng Chương trình giáo dục sớm 0 tuổi.

Trẻ tham gia các môn học năng khiếu phù hợp với độ tuổi:
  • Tập chơi nước giúp trẻ làm quan và dạn dĩ với môi trường nước.
  • Nhảy hiện đại giúp trẻ yêu thích vận động và phát triển hệ xương. 
  • Phát triển sự sáng tạo và khơi gợi sự yêu thích các môn học nghệ thuật.
Chương trình học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài sẽ giúp trẻ làm quen và yêu thích Tiếng Anh ngay từ nhỏ. 
 
Thời khóa biểu tham khảo của Lớp Kén Vàng tải tại đây.